top of page

Hva er Gunda sin forretnings-modell?

Gunda fører sine egne timer. Regnskapsbyrået fakturerer sin klient som normalt. Deretter fakturerer vi regnskapsbyrået en andel av hva de har fakturert sin kunde. Slik hindrer vi at regnskapsbyrå mister viktige inntekter ved å automatisere arbeidsoppgaver og samtidig frigjør verdifull tid. Kort forklart, vi fakturerer en andel av vår kundes utfakturerte maskinvaretimepris.

Når vi startet selskapet tenkte vi litt for komplekst. Vi ønsket å ha en forretningsmodell der vi utviklet tjenesten kostnadsfritt for våre kunder, også priset vi tjenesten for en andel av det vår kunde hadde i konkret kostnadsbesparelse. Veldig rettferdig og fornuftig i våre øyne. Godt inn i arbeidet med "Proof of Concept" lanserte vi våre tanker til første pilotkunde. For å kunne beregne pris måtte vi ha detaljert innsyn i vår kundes kostnader. Det er jo unødvendig og invaderende. Frekhaug Regnskap hadde ett mye bedre og forenklende forslag.

I praksis utfører tjenesten et fakturerbart arbeid uten å involvere tidsbruk av ansatte til regnskapsbyrået. Forslaget ble å heller ta en andel av det som skulle faktureres kunden. Kjempesmart! Men, dette var jo ikke heller gjort tidligere i Norge. Vi opprettet kontakt med faglig avdeling i Regnskap Norge med følgende spørsmål; «Er det noen begrensninger tilknyttet om regnskapsbyrå kan la digitale roboter utføre enkelte arbeid og belaste kundene sine tiden som robot har brukt på å utføre selve arbeidet?»

Svaret fra Fagsupport hos RN var oppløftende; «Spørsmål om honorar skal tas i form av fast pris, timepris, maskintimepris eller stykkpris er det helt opp til regnskapsførerselskapet selv å forhandle og ta inn i oppdragsavtalen med kunde».

Så hva er maskinvaretimepris? Det er en timepris for arbeidsoppgaver som utføres av automatiseringstjeneste fra ekstern leverandør.

Gunda Software AS sin forretningsmodell ble enkel. Vi tar en andel av vår kundes fakturert maskinvaretimepris.

Ingenting er hogd i stein. Som selskap er vi bevisst på våre omgivelser. Da må ha en evne til å tilpasse seg. Gunda Software AS involverer våre kunder i fremtidig utvikling av selskapets forretningsmodell. Hvordan dette gjøres i praksis finner du under «coopetition».

Ønsker du å vite mer om hvordan man kan utvikle og håndtere forretningsmodeller kan en god start være ressursene under.

Osterwalder, Alexander & Pigneur, Yves. (2010). Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers.

Larry Keeley, Helen Walters, Ryan Pikkel, Brian Quinn. (2013) Ten types of innovation the discipline of building breakthroughs

Hva i all verden er «coopetition»?

Coopetition er en samarbeidshandling mellom konkurrerende selskaper. Bedrifter som deltar i både konkurranse og samarbeid sies å være i coopetition. Enkelte bedrifter kan dra nytte av å bruke en fornuftig blanding av samarbeid med leverandører, kunder og bedrifter som leverer komplementære eller relaterte tjenester. Coopetition er en type strategisk allianse som er spesielt vanlig mellom programvare- og maskinvarefirmaer men også i vårt selskap sitt tilfelle.

Hos Gunda Software AS samler vi våre kunder for å beslutte våre fremtidige veivalg. Dette er spesielt relatert til valg av nye arbeidsoppgaver som skal utvikles, nye systemer tjenesten skal tilpasses og ikke minst forretningsmodellen. Denne form for organisering krever at kundene ser fordelen med å samarbeide på noe ovenfor oss som selskap, men konkurrerer mot hverandre regionalt utenfor relasjonen med oss.

Vurderer du å sette deg mer inn i denne form for strategi kan vi vise til ressurser som har formet vår kundesentriske tilnærming.

Barney, J.B. (1991), “Firm resources and sustained competitive advantage”, Journal of Management, Vol. 17 No. 1, pp. 99-120

Navio-Marco, Julio & Ibar Alonso, Raquel & Bujidos-Casado, Maria. (2020). Interlinkages between coopetition and organisational innovation in Europe. Journal of Business & Industrial Marketing.

Hva er Robotic Process Automation - RPA?

På godt norsk; robotisert prosessautomasjon. Kjært barn har mange navn, også kjent som programvarerobotikk. En programvarerobot som utfører arbeid. Teknologien etterligner manuelle arbeidsoppgaver utført av menneskelige arbeidere, som å trekke ut data, fylle ut skjemaer, flytte filer, utstede dokumenter og rapporter ol. Robot kombinerer tilknytninger/integrasjoner mellom programmer og interaksjoner kan også benytte det samme brukergrensesnitt som en medarbeider (UI) for å utføre repeterende oppgaver innad i og mellom forskjellige system. I praksis emuleres de menneskelige prosessene. RPA-verktøyene er kort og godt en autonom utførelse av ulike aktiviteter på tvers av programvaresystemer.

Det har vært en rivende utvikling innenfor denne form for teknologi. Gunda Software AS samarbeider med det selskapet i verden som anses av Gartner som ledende på utføring av komplekse arbeidsoppgaver. Det som skiller oss ut fra andre, var at vi i 2020 forhandlet frem en annerledes forretningsmodell som skiller seg ut fra det som er mest i bruk i Norge i dag. Hos oss får man en digital regnskapsmedarbeider klar til bruk. Dermed slipper man å betale lisenser og utviklingskostnadene fra de respektive konsulenthus.

Har du lyst å sette deg inn i detaljer om hvordan denne form for teknologi kan tilføre verdi rundt ERP-systemer og regnkapsarbeid viser vi til følgende litteratur;

Ramona, Lacurezeanu & Tiron Tudor, Adriana & Bresfelean, Vasile. (2020). Robotic Process Automation in Audit and Accounting. Audit Financiar.

Harrast, Steven. (2020). Robotic process automation in accounting systems. Journal of Corporate Accounting & Finance.

Hva er åpen innovasjon for oss?

Åpen innovasjon er en forretningsstyringsmodell for innovasjon. Modellen fremmer samarbeid mellom mennesker og organisasjoner utenfor selve bedriften. Sånn sett blir åpne innovasjonsutfordringer et kulturelt avbrekk fra silomentaliteten og hemmeligholdet som tradisjonelt er knyttet til en bedrifts forsknings- og utviklingsarbeid. Denne innovasjonsmodellen blir levedyktig når involverte selskap erkjenner at det er mange dyktige fagfolk og større kunnskap utenfor bedriften. Det er da muligheten til å gjennomføre samarbeid med de eksterne individene og/eller selskapene. Bedrifter implementerer åpen innovasjonspraksis på forskjellige måter, for eksempel gjennom allianser mellom selskaper, og innovasjonsøkosystemer.

Gunda Software AS er en oppstartsbedrift med unik kunnskap og forskningsbasert tilnærming. Vi samarbeider med selskaper der det er gjensidig interesse av å dele kunnskap, relasjoner og ressurser. Dette være seg de som integrerer systemer sammen, allerede har tilgang på spennende kundemasse eller en teknologisk modul som kan tilføre våre kunder verdi. Vi er trygg på at åpen innovasjon er en fornuftig tilnærming for oss som selskap, og slik får vi tilført verdi og tilfører andre verdifull verdi.


Er du helt ny til åpen innovasjon kan han som er døpt til «far av åpen innovasjon» bidra til å tilføre gode innsikter;

Henry Chesbrough, Business Model Innovation: Opportunities and Barriers, Long Range Planning, Volume 43, Issues 2–3, 2010, Pages 354-363

bottom of page